Terapi, coaching & mindfulness

Eg ønsker å skape eit rom der du kan føle deg trygg til å opne opp, utfalde deg og finne inn til kva som er sant for deg og ditt liv. Ved å utforske dei områda i livet vi er umedvitne, og verte kjend med sider av oss sjølv vi ikkje har vekt til liv, kan vi kjenne auka energi, livslyst og medvitenheit.

Terapi – den gode samtalen

Kr 650,- (1t)

Samtale- og kroppsorientert terapi der eg møter klienten der den er, med eit ope hjarte og sinn. Det kan vere hjelp til å forløyse tidlegare hendingar som har sett seg i kropp og sjel eller hjelp til å finne den beste vegen vidare i livet. Eg har ingen agenda for terpaien, men legg vekt på at klienten skal finne sine ressursar og ubevisste potensiale. Ingen problem er for små til å ta med i terapi. Ved å integrere følelsar og opplevelsar i kroppen blir du både meir jorda, kjenner større klarheit og får også ei varig endring i ditt liv. Pris: Kr. 650,- pr. 60 minutt. Kr. 6000,- for 10 timar.

Parterapi

Kr 900,- (1t)

Ønsker du styrke parforholdet eller finne ut korleis få det betre saman? Kanskje er den første forelskinga over og de treng å sortere tankar og følelsar, hjelp til å finne vegen vidare saman? Ofte skal ein bli bevisst korleis ein kommuniserar og dermed finne ut korleis møte og sjå kvarandre meir i kvardagen. Terapi kan vere ei god investering for samlivet vidare. Eg vil som terapeut vere ein nøytral 3 dje person som lyttar og støtter i prosessar for å finne gode måtar å vere saman på. Første time varer 90 minutt, sidan 60 minutt.

Coaching

Kr 750,- (1 t)

Ønsker du hjelp til å foreta valg eller nå nye mål privat eller i arbeidslivet vil coaching være ei effektiv og nyttig hjelp. Coaching er også nyttig for å starte kreative prosessar, sjå nye moglegheiter og kome vidare i fastlåste situasjonar. Pris: Kr. 750 pr. 60 minutt. Kr. 7000,- for 10 gongar.

Mindfulness

Å vere mindful er å ha eit oppmerksomt nærvær. Mindfulness er eit godt verkty for å trene betre fokus, betre kontakta med seg sjelv og til andre. Mindful er å vere til stades her og no, og kjenne meir liv, mindre stress og tankekaos. Ein privattime i mindfulness inneheld kartlegging av stressfaktorar, pusteøvingar og mindfulnessøvingar. Kr. 650,- pr. 60 miutt.

Bestilling av time gjøres ved å kontakte Merete direkte på telefon 905 70 674 eller e-post post@mereteszengarden.no. Avbestilling av en time må skje senest kl 18.00 dagen i forveien dersom avtalt tid likevel ikke passer. Ellers blir timen fakturert kunden.