Overnatting i vakre omgivelsar

 

 

YOGA | SPA | RETREAT

 

 

 

 

Drøym ditt liv, lev din draum

 

Draumar kan bli verkelege. Våg å drøyme, tenke tanken fullt ut og dele draumen med andre. Ved å lytte til ditt innerste finn du vegen, ved å respektere deg sjølv fullt og heilt blir vegen til ei personleg utvikling, og ved å tru på dine draumar kan livet bli ei spanande reise.

INTENSJONEN

Utforske

Eg ønsker å skape eit rom der du kan føle deg trygg til å opne opp, utfalde deg og finne inn til kva som er sant for deg og ditt liv. Ved å utforske dei områda i livet vi er umedvitne, og verte kjend med sider av oss sjølv vi ikkje har vekt til liv, kan vi kjenne auka energi, livslyst og medvitenheit.

Oppdage

Eg trur på at kvar enkelt person har dei beste svara på spørsmål og utfordringar i sitt eige liv. Mi oppgåve er å hjelpe deg til å oppdage dine løynde, men iboande potensiale og ressursar. Ein prosess som blant anna vil gjere det lettare å kunne foreta seg meir medvitne og hensiktsmessige valg, kjenne større friheit og kunne ta større ansvar for seg sjølv.

Her og no

Det er vanleg at vi lever store delar av livet vårt i fortid. Gjerne med dårlege erfaringar i minne. Eller i framtid, med bekymringar for det som kan skje. Det einaste vi kan påvirke er derimot notid. Ved å bringe meir nærvær inn i livet, og kjenne på kjensla av det som skjer her og no, kan vi oppleve meir energi, og merke større glede, livsutfalding og meining.

Health & wellbeing

https://www.youtube.com/watch?v=L2sqWUAFvAo&feature=youtu.be Eager to explore Norwegian culture in a unique way? Norwegians love tenting and living close to nature. From my childhood I remember our annual family holiday around in Scandinavia in a tent as the...

les mer

Innsida ut inn – ei gåve som varer

Når ein skal finne inn til seg sjølv så handlar det i hovedsak om innsida. Vi blir lett villeia til å tru at det er det ytre som tel mest. Men kvifor seier vi at vi skal "finne" inn til noko? Det må no tyde på at det er noko som er gøymt, men at vi veit om det...

les mer

If you choose to run the race all alone
It is better to remain
at the starting point

— Rumi