Dagen i dag

Dagen i dag

Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene. Den kan ikke få annet innhold enn du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på. du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er det eneste du kan være...
Ryggen på godt og vondt

Ryggen på godt og vondt

Mange har vondt i ryggen ein stad. Årsakene til vondten er forskjelleg, og ikkje alltid veit vi kvifor det har blitt slik. Ryggen som held armar, bein og hovud saman, midtpunktet i kroppen som vi kjenner så godt men sjeldan ser. Er det fordi vi ikkje kan sjå ryggen...
Fordjupe seg

Fordjupe seg

Det er haust og faktisk syns eg zen-hagen er på sitt vakraste no. Dei mange nyansane i grønt kjem godt fram, meir mjuk mose, som er velkomen i ein zen-hage, og no hausten er det meir tid til å setje seg ned og nyte det som gror. Merke «nu»-et, summere opp...
Det viktige møtet

Det viktige møtet

Eg starta på ID-psykoterapeut stuidet i Danmark i 2005. Då visste eg lite kva terapi gjekk ut på, men eg var nysgjerrig på å finne ut kva som påverkar oss til å bli nettopp den vi er. Eg hadde i mange år vore oppteken av personleg utvikling og alltid syntest det var...
Kva med yoga?

Kva med yoga?

I yoga handlar det ikkje om å vere flink eller dyktig. Å lære seg yoga er først og fremst ei personleg reise. Ei oppdagelsesreise i kropp og sinn. Ein måte å øve opp kroppsbevisstheit og gjennom meditasjon bevisstheit i sinnet. Pusten er viktig del av yoga. Pusten er...