Meretes Garden - Blogg

Her vil eg skrive om interesser eg har i forbindelse med Merete's Zen Garden - eit senter for heile mennesket. Tema innan heilheitleg helse, terapi, yoga, mindfulness samt hage og sunn mat.

Innsida ut inn – ei gåve som varer

Når ein skal finne inn til seg sjølv så handlar det i hovedsak om innsida. Vi blir lett villeia til å tru at det er det ytre som tel mest. Men kvifor seier vi at vi skal "finne" inn til noko? Det må no tyde på at det er noko som er gøymt, men at vi veit om det...

les mer

Det gode liv – sommaren

Det er juli og det er sommar, med store forventningar om at det gode liv skal toppe seg med sol, bading, familie og vennebesøk. Klarer eit par månader levere vara? Kanskje korte eller lengre turar for å sjå nye stader og kome seg litt vekk frå det vante liv. Vi er på...

les mer

Dagen i dag

Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene. Den kan ikke få annet innhold enn du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på. du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er det eneste du kan være...

les mer

Det viktige møtet

Vi nøsta oss tilbake til barndom, opplevde korleis nærvær her og no kan lege mange sår og blei obs på kor ofte vi lever i fortid eller i framtid og lagar oss historier som ikkje alltid er heilt up-to- date.

les mer

Kva med yoga?

Det å kjenne på frustrasjon er ein del av prosessen i det å meistre noko nytt. I yoga meir observerar vi oss sjølve og kva følelsar og tankar øvingane vekkjer enn å handle på det som oppstår i sinnet. Slik kjem vi oss vidare og tek neste utfordring.

les mer

News

WOW! I’m excited about new name, homepage and logo!

les mer