Health & wellbeing

Eager to explore Norwegian culture in a unique way? Norwegians love tenting and living close to nature. From my childhood I remember our annual family holiday around in Scandinavia in a tent as the higlight of the year. Preparing simpel food on a primus and eating it...
Innsida ut inn – ei gåve som varer

Innsida ut inn – ei gåve som varer

Når ein skal finne inn til seg sjølv så handlar det i hovedsak om innsida. Vi blir lett villeia til å tru at det er det ytre som tel mest. Men kvifor seier vi at vi skal «finne» inn til noko? Det må no tyde på at det er noko som er gøymt, men at vi veit om...
Sauna – ein kul  tur

Sauna – ein kul tur

Å gå i sauna er ein kul tur, syns eg. Det er både forventning og glede knytt opp til det å gå i sauna. Først ein sval dusj, så finne ei god krå eller høgde med passeleg varme, og dernest berre site og la sveitten piple fram av seg sjølv. Du skal site og vere, ingen...
Det gode liv – sommaren

Det gode liv – sommaren

Det er juli og det er sommar, med store forventningar om at det gode liv skal toppe seg med sol, bading, familie og vennebesøk. Klarer eit par månader levere vara? Kanskje korte eller lengre turar for å sjå nye stader og kome seg litt vekk frå det vante liv. Vi er på...
Dagen i dag

Dagen i dag

Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene. Den kan ikke få annet innhold enn du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på. du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er det eneste du kan være...