Kurs, retreats & workshops

Eg trur på at kvar enkelt person har dei beste svara på spørsmål og utfordringar i sitt eige liv. Mi oppgåve er å hjelpe deg til å oppdage dine løynde, men iboande potensiale og ressursar. Ein prosess som blant anna vil gjere det lettare å kunne foreta seg meir medvitne og hensiktsmessige valg, kjenne større friheit og kunne ta større ansvar for seg sjølv. Sjå kalenderen for informasjon om aktuelle kurs og workshopar.

Grøne kurslokale

Dei gamle drivhusa er skapte om for å forsterke effekten av ro og nærleik til naturen. Glasdrivhuset er både lunt å opphalde seg i, samstundes som ein opplever nærleiken av elvebruset og fuglane som syng utanfor. Det gamle pakkhuset som vart brukt til pakke tomatar,  blande jord, og plante frø, har også fått ny funksjon som kurslokale. I det nye badehuset finn du eit tanke-tårn, der du kan meditere og sjå utover landskapet. Her dusjar du og går i sauna også. Både ute og inne i helsefarmen Meretes Garden er det plass til inspirasjon og kreativitet. Tenk deg å berre kunne roe ned nokre dagar i eit av våre stilfulle innreia bomullstelt omgitt av zenhagemiljø og vakker natur (Booking) Gå turar i nærområdet eller dra på setertur, plukk bær eller bad i elv og sjø. Stille og vakre  omgjevnader gir plass og tid til å lytte til kropp og hjarte.

På eit retreat kan ein koble av frå kvardag, plikter og krav, berre vere seg sjølv og oppdage og utvikle nye kvalitetar. Samle ny energi.

Kvar sommar kan du fordjupe deg i klassisk yoga og meditasjon med yogalærarar Merete Myklebust, utdanna frå Yogalærarskolen i Norge, Yogaprosess AS. Det er også ein yoga workshop i mai, ei yoga og rafting helg i juni, yogafestival i juli og yoga + kayak helger i september her på retreatet i Valldal, Sunnmøre. Du bor i telt med varme og behageleg senger, et god vegetarmat samt reinsar heile kroppen i vedfyrt sauna, bestiller massasje elelr couching samtale.

Naturen bugnar av matskattar som kan krydre og gje nære vår daglege mat.

YOGA

Med yoga har du eit reiskap som kan nyttast der du er, ute som inne. Yoga har vist seg å ha gunstig verknad både mentalt og kroppsleg, og det skal ikkje mykje til. Kroppen og sinnet heng saman, når ein mediterar avspenner det kroppen og når ein gjer fysisk yoga reduserar det spenningar i kroppen og ein vil ofte oppleve meir klarheit, indre ro og glede.

Kalender

Mjuk yoga på Stranda

Mjuk yoga på Stranda

05/10/2022
17:00 - 18:30
Yoga og meditasjon - Stranda

Yoga og meditasjon - Stranda

05/10/2022
18:45 - 20:15
Saunafredag

Saunafredag

07/10/2022
18:00 - 21:00
Mjuk yoga på dagtid

Mjuk yoga på dagtid

18/10/2022
11:00 - 12:30