SMITTEVERNREGLAR FOR VÅRE GJESTAR Vi ønsker du som gjest skal føle deg trygg på at smitterisikoen er så låg som mogleg når du bur hos oss. Vi følgjer Helsedirektoratet sine retningsliner, tre pilarar for smittevern i tillegg til bransjenorm frå NHO:  *God hygiene *Redusert kontakthyppigheit mellom personar *Sjuke personar skal vere i isolasjon/karantene 1.God hygiene: Vi vil reingjere alle telt og oppholdsrom før kvar ny gruppe med gjestar. Alle overflater og kontaktpunkt vil bli vaska og desinfisert. Alle berøringspunkt i fellesareal vil bli desinfisert 3 gongar for dag og etter behov.  For at færrest mogleg treng nytte kjøkkenet til matlaging vil vi i år servere frukost inkludert i overnattingprisen. Gjestar som ønsker lage middag gjer det puljevis ved å skrive seg opp på ei liste. Bruk eingongshanskar eller desinfisering av kontaktpunkt etter bruk. All oppvask vaskast i oppvaskmaskin.  Antibac vil vere tilgjengeleg fleire stader på senteret.  Vi har kjøleskap for gjestar der kvar gruppe får si hylle (merka med teltnr). Det vil ikkje vere tilgjengeleg fellesingrediensar som salt/pepar/ketsjup/krydder/olje ol. i kjøkkenet i år. Vi har kaffemaskin med god kaffi som våre gjestar er velkomne å forsyne seg av gratis, samt varmt vatten til te.  Lån gjerne vår utegrill og et ute så sant véret tillet det. Vi anbefaler også å nytte ein av mange gode serveringsstadar i Valldal. 2.Redusert kontakthypppigheit mellom personar: Vi helsar våre gjestar med ein vink eit “hei” eller namaste:). På vårt senter er det god plass og mykje luft. Vi har nok bord både inne og ute til å halde 1-2 meter avstand mellom grupper. Maks antal personar pr. døgn er 15 stk. Det normale ligg på 4-8 personar pr natt.   3.Sjuke personar skal dere i isolasjon/karantene. Gjestar med symptom på smitte vil bli sendt heim. Ved bekrefta smitte hos tilsett eller gjest, vil smittevask av alle områder vedkomande har oppholde seg samt kommuneoverlege vil bli kontakta. Du skal føle deg trygg på at vi gjer alt vi kan for at du som gjest skal kunne slappe av under ditt opphald i vår vakre hage i sommar . Merete sjølv har lang erfaring med smittearbeid frå arbeidstida i Mattilsynet og no som miljøarbeidar i helsevesenet.

 

SMITTEVERNREGLAR FOR VÅRE GJESTAR

Vi ønsker du som gjest skal føle deg trygg på at smitterisikoen er så låg som mogleg når du bur hos oss. Vi følgjer Helsedirektoratet sine retningsliner, tre pilarar for smittevern i tillegg til bransjenorm frå NHO:

*God hygiene
*Redusert kontakthyppigheit mellom personar
*Sjuke personar skal vere i isolasjon/karantene

1.God hygiene: Vi vil reingjere alle telt og oppholdsrom før kvar ny gruppe med gjestar. Alle overflater og kontaktpunkt vil bli vaska og desinfisert. Alle berøringspunkt i fellesareal vil bli desinfisert fleire gongar for dag og etter behov.

Antibac vil vere tilgjengeleg fleire stader på senteret.

Vi har kjøleskap for gjestar der kvar gruppe får si hylle (merka med teltnr). Det vil ikkje vere tilgjengeleg fellesingrediensar som salt/pepar/ketsjup/krydder/olje ol. i kjøkkenet i år. Vi har kaffemaskin med god kaffi som våre gjestar er velkomne å forsyne seg av gratis, samt varmt vatn til te.

Lån gjerne vår utegrill og et ute så sant véret tillet det. Vi anbefaler også å nytte ein av mange gode serveringsstadar i Valldal.

2. Redusert kontakthypppigheit mellom personar: Vi helsar våre gjestar med ein vink eit “hei” eller namaste:). På vårt senter er det god plass og mykje luft. Vi har nok bord både inne og ute til å halde 1-2 meter avstand mellom grupper.

Vi vil i år kun ta imot besøk som vil ha omvisning, etter avtale. Kun gjestar som skal bruke våre tilbod vil ha tilgang til alle fasilitetar.

3. Sjuke personar skal vere i isolasjon/karantene. Gjestar med symptom på smitte vil bli sendt heim. Ved bekrefta smitte hos tilsett eller gjest, vil smittevask av alle områder vedkomande har oppholde seg samt kommuneoverlege vil bli kontakta.

Du skal føle deg trygg på at vi gjer alt vi kan for at du som gjest skal kunne slappe av under ditt opphald i vår vakre hage i sommar. Verten sjølv har teke smittevernkurs, og har innarbeidd gode rutiner for smittevern hos alle tilsette.

Velkomen!

News

News

I’m excited about new name, Web Page and logo. I hope you will like it. We’ve worked with our new image for about 2 months Web Page designer Frode Aagedal, storyteller Ellen-Beate Wollen, my sister and I. Thank you everyone for helping. Meretes Zen Garden is the former name of the retreat center, now its name is Meretes Garden – yoga, spa,retreat. I hope you easily will find what you need to know about Meretes Garden – a place for personal growth. Just have a look at our calendar for events coming up.

Go get it #goalgetter #go for it

Go get it #goalgetter #go for it

Koien i dammen har gode dagar no som varmen kom, og samstundes gir dei meg mange gode stunder berre ved å sjå på dei symje rundt. Særleg når det er mat å få, då er det interessant å følgje med korleis dei går fram for å få tak i den. Dei små stig ofte raskt opp og går rett på, dei største er litt meir taktiske og sym rundt maten og bestemmer seg om det er no! Av og til sym koien i flokk og skal ha tak i same pelletsen. Go for it! Av og til må vi berre bestemme oss og gå for det vi innerst inne ønsker oss, slutte gå rundt grauten og utsette ting i det uendelege. Det brukar vi krefter på! Når vi får forløyst det som står i vegen vår for å kome vidare utløyser det mykje energi og det kjennest litt som ein har kome seg igjennom ei stor bølgje. Det kan hende det er andre som vil det same som deg og de kan gå ilag, samla flokk kan løfte store steinar, men det kan også vere du skal gå vegen åleine andre gonger, at det er raskaste vegen framover. Uansett er det nu-et som bestemmer korleis framtida blir. Det vi gjer i dag, korleis vi tek hand om ein følelse, eit problem osv. bestemer korleis vi får det i morgon.

How we meet challenges today decides tomorrow results. When bounded up energy is released new energy is trickling inn.