Go get it #goalgetter #go for it

Go get it #goalgetter #go for it

Koien i dammen har gode dagar no som varmen kom, og samstundes gir dei meg mange gode stunder berre ved å sjå på dei symje rundt. Særleg når det er mat å få, då er det interessant å følgje med korleis dei går fram for å få tak i den. Dei små stig ofte raskt opp og går...