Ryggen på godt og vondt

Ryggen på godt og vondt

Mange har vondt i ryggen ein stad. Årsakene til vondten er forskjelleg, og ikkje alltid veit vi kvifor det har blitt slik. Ryggen som held armar, bein og hovud saman, midtpunktet i kroppen som vi kjenner så godt men sjeldan ser. Er det fordi vi ikkje kan sjå ryggen...
Fordjupe seg

Fordjupe seg

Det er haust og faktisk syns eg zen-hagen er på sitt vakraste no. Dei mange nyansane i grønt kjem godt fram, meir mjuk mose, som er velkomen i ein zen-hage, og no hausten er det meir tid til å setje seg ned og nyte det som gror. Merke «nu»-et, summere opp...
Det viktige møtet

Det viktige møtet

Eg starta på ID-psykoterapeut stuidet i Danmark i 2005. Då visste eg lite kva terapi gjekk ut på, men eg var nysgjerrig på å finne ut kva som påverkar oss til å bli nettopp den vi er. Eg hadde i mange år vore oppteken av personleg utvikling og alltid syntest det var...
Kva med yoga?

Kva med yoga?

I yoga handlar det ikkje om å vere flink eller dyktig. Å lære seg yoga er først og fremst ei personleg reise. Ei oppdagelsesreise i kropp og sinn. Ein måte å øve opp kroppsbevisstheit og gjennom meditasjon bevisstheit i sinnet. Pusten er viktig del av yoga. Pusten er...
News

News

I’m excited about new name, Web Page and logo. I hope you will like it. We’ve worked with our new image for about 2 months Web Page designer Frode Aagedal, storyteller Ellen-Beate Wollen, my sister and I. Thank you everyone for helping. Meretes Zen Garden...
Go get it #goalgetter #go for it

Go get it #goalgetter #go for it

Koien i dammen har gode dagar no som varmen kom, og samstundes gir dei meg mange gode stunder berre ved å sjå på dei symje rundt. Særleg når det er mat å få, då er det interessant å følgje med korleis dei går fram for å få tak i den. Dei små stig ofte raskt opp og går...